زیمنس 

زیرشاخه ها

3 محصول وجود دارد
 • 23,800,000 تومان

  ماشین ظرفشویی زئولیت دار 2+14 نفره زیمنس مدل Siemens SN278I10TM زیمنس در ماشین ظرفشویی 14 نفره مدل SN278 از موتور اینورتر با مصرف بسیار اندک و بازدهی بسیار بالا با راندمان +++A کمک گرفته است. شست و شو سریع با نام VarioSpeed Plus در ظرفشویی 14 نفره ی زیمنس مدل Siemens SN278، امکان شست و شو بسیار سریع و امکان خشک کردن 66 درصدی ظروف را میسر کرده است. به...

  23,800,000 تومان
 • 21,200,000 تومان

  ماشین ظرفشویی زئولیت دار 2+14 نفره زیمنس مدل Siemens SN258I20TM زیمنس در ماشین ظرفشویی 14 نفره مدل SN258 از موتور اینورتر با مصرف بسیار اندک و بازدهی بسیار بالا با راندمان ++A کمک گرفته است. شست و شو سریع با نام VarioSpeed Plus در ظرفشویی 14 نفره ی زیمنس مدل Siemens SN258، امکان شست و شو بسیار سریع و امکان خشک کردن 66 درصدی ظروف را میسر کرده است. به منظور...

  21,200,000 تومان
 • 31,900,000 تومان

  ماشین ظرفشویی 14 نفره زیمنس مدل Siemens SN236W10MM زیمنس در ماشین ظرفشویی 14 نفره مدل SN236 از موتور اینورتر با مصرف بسیار اندک و بازدهی بسیار بالا با راندمان ++A کمک گرفته است. شست و شو سریع با نام VarioSpeed Plus در ظرفشویی 14 نفره ی زیمنس مدل Siemens SN236، امکان شست و شو بسیار سریع و امکان خشک کردن 66 درصدی ظروف را میسر کرده است. به منظور افزایش کیفیت...

  31,900,000 تومان
 • 23,800,000 تومان

  ماشین ظرفشویی زئولیت دار 2+14 نفره زیمنس مدل Siemens SN278I10TM زیمنس در ماشین ظرفشویی 14 نفره مدل SN278 از موتور اینورتر با مصرف بسیار اندک و بازدهی بسیار بالا با راندمان +++A کمک گرفته است. شست و شو سریع با نام VarioSpeed Plus در ظرفشویی 14 نفره ی زیمنس مدل Siemens SN278، امکان شست و شو بسیار سریع و امکان خشک کردن 66 درصدی ظروف را میسر کرده است. به...

  23,800,000 تومان
 • 21,200,000 تومان

  ماشین ظرفشویی زئولیت دار 2+14 نفره زیمنس مدل Siemens SN258I20TM زیمنس در ماشین ظرفشویی 14 نفره مدل SN258 از موتور اینورتر با مصرف بسیار اندک و بازدهی بسیار بالا با راندمان ++A کمک گرفته است. شست و شو سریع با نام VarioSpeed Plus در ظرفشویی 14 نفره ی زیمنس مدل Siemens SN258، امکان شست و شو بسیار سریع و امکان خشک کردن 66 درصدی ظروف را میسر کرده است. به منظور...

  21,200,000 تومان
 • 31,900,000 تومان

  ماشین ظرفشویی 14 نفره زیمنس مدل Siemens SN236W10MM زیمنس در ماشین ظرفشویی 14 نفره مدل SN236 از موتور اینورتر با مصرف بسیار اندک و بازدهی بسیار بالا با راندمان ++A کمک گرفته است. شست و شو سریع با نام VarioSpeed Plus در ظرفشویی 14 نفره ی زیمنس مدل Siemens SN236، امکان شست و شو بسیار سریع و امکان خشک کردن 66 درصدی ظروف را میسر کرده است. به منظور افزایش کیفیت...

  31,900,000 تومان